Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

Chci se zapojit

Projekt je řešen participativním způsobem, tj. do výzkumu jsou v průběhu řešení projektu postupně zapojeni odborníci z akademické i soukromé sféry, veřejné správy a veřejnosti.

Odborníci z akademické
a soukromé sféry

Chci se zapojit

Jste odborníkem, který se zabývá oblastí autonomních vozidel nebo oblastí s ní související? Zajímáte se o problematiku autonomních vozidel? Pracujete na výzkumném záměru nebo projektu autonomních vozidel dotýkající se aplikací autonomních vozidel?

Zapojte se jako účastník do pracovní skupiny Odborná veřejnost a staňte se dobrovolným nebo placeným členem týmu vytvářející metodiku implementace aplikací autonomních vozidel v ČR. Budete mít přístup k nejnovějším výstupům z projektu. Budete se osobně podílet na tvorbě výstupů prostředníctvím osobních setkání a skrze elektornické dotazníky.

Od zapojení odborníků především očekáváme účast na expertních konzultacích, které budou probíhat prostřednictvím internetové aplikace. V několika kolech budou dotazování k tématu autonomních vozidel a autonomní silniční dopravy obecně, zvláště pak k budoucímu vývoji technologie. Zapojení odborníků z akademické a soukromé sféry se očekává od září 2018 do konce řešení projektu (červen 2021). Intezita spolupráce bude v jednotlivých období řešení projektu odlišná.

Odborníci
z veřejné správy

Chci se zapojit

Zajímáte se o problematiku autonomních vozidel? Zvažujete nebo plánujete zavedení technologií autonomních vozidel s cílem řešit vlastní dopravní, společenské, environmentální a ekonomické problémy?

Zapojte se do projektu jako účastník pracovní skupiny Veřejná správa nebo jako aplikační garant. Budete se podílet na tvorbě výstupů projektu, budete informováni o nejnovějších výstupech a závěrech. Budete mít přístup k výstupům z projektu jako první a budete moci využít příležitosti konzultovat své projekty a nápady s pracovním týmem CDV a dalšími odborníky. Kromě orientace v možnostech, příležitostech a omezeních implementace AV získáte jako jedni z prvních i podrobný metodický postup přípravy a realizace jednotlivých projektů, aplikací a služeb.

Od zapojení specialistů ze státní správy a samosprávy očekáváme účast na expertních konzultacích, které budou probíhat prostřednictvím internetové aplikace. V několika kolech budou dotazování k problematice autonomních vozidel a autonomní dopravy ve městěch a regionech a ohledně všech souvisejících aspektů. Zapojení zástupců městských a regionálních samospráv se očekává od března 2019 do konce řešení projektu (červen 2021). Intezita spolupráce bude v jednotlivých období řešení projektu odlišná. Aplikačními garanty projektu jsou zástupci samospráv a přidružených organizací v Brně a v Ústeckém kraji, kteří mají zájem o aplikaci výsledků projektu ve svých regionech.

Veřejnost, zájemci
o danou problematiku

Chci se zapojit

Veřejnost se bude moci zapojit formou dotazníkových šetření, účasti na skupinových diskuzích, kde budou moci vyjadřovat svůj názor na danou problematiku. Zvláště se bude jednat o diskuze ke službám a technologiím autonomních vozidel a autonomní dopravy, které budou moci lidé v budoucnu využívat. Zapojení veřejnosti se očekává od ledna 2019 do prosince 2019.


Logo PAVAMTIO
PAVAMTIO
Kontaktní informace

Technické informace

Prohlášení o zabezpečení