Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

Chci se zapojit

Projekt je řešen participativním způsobem, tj. do výzkumu jsou v průběhu řešení projektu postupně zapojeni odborníci z akademické i soukromé sféry, veřejné správy a veřejnosti.

Uživatelský profil

Odborné fórum slouží pro fundovanou diskuzi vybraných témat týkajících se problematiky automatizace v dopravě a dalších příbuzných oblastech. Vzájemné sdílení názorů a idejí pozitivně obohacuje přípravu budoucích inovačních projektů i realizaci stávajících. Komentáře budou průběžně analyzovány a konsolidovány do krátkých shrnujících reportů. Diskuze slouží i jako podklad pro tvorbu finálních dokumentů projektu PAVAMTIO (podklad pro aktualizaci akčního plánu, metodika).

Jak je diskuze organizována a moderována?

Odborná diskuze má 3 úrovně:

  • 1. úroveň: Aktualita – technicky se jedná o samostatnou webovou stránku, kde lze poskytnout strukturovaný příspěvek včetně příloh ke stažení. Aktuality připravuje tým PAVAMTIO na základě realizace projektu (např. připomínkování dokumentů, diskuze k výsledkům šetření). Aktualitu může nechat vytvořit i jakýkoliv člen odborného fóra po předchozí domluvě s moderátory (pavamtio@cdv.cz).
  • 2. úroveň: Diskuzní vlákno – vlákno (obdobně jako aktualita) rámuje diskutované téma. zakladatel proto musí pojmenovat nové téma a ve svém úvodním komentáři by měl naznačit (například položenou otázkou), k čemu by diskuzi chtěl vést. Vlákno pod jakoukoliv aktualitou může založit jakýkoliv člen odborného fóra.
  • 3. úroveň: Komentář – Každý člen odborného fóra může poskytnout libovolně dlouhý komentář k jakémukoliv příspěvku člena odborného fóra. Nicméně délka příspěvku by neměla být zbytečně dlouhá. V komentářích se lze odkazovat prostřednictvím hypertextových odkazů. U příspěvků s více než 1000 znaky se prosím zkuste zamyslet, zda nelze příspěvek zkrátit či tematicky rozdělit do více komentářů. Pokud otevíráte zcela nové téma, nebojte se založit nové diskuzní vlákno.

Pravidla diskuze

Buďme prosím shovívaví k nepřesnostem či případné laickosti v komentářích ostatních diskutujících. Téma autonomních vozidel je velmi interdisciplinární a není v silách žádného odborníka obsáhnout celou problematiku. Téma je zároveň velmi dynamické a v čase se objevuje řada nových pohledů a revidují se „staré pravdy“. Řada otázek, které se z počátku mohou zdát jako nesmyslné, mohou v průběhu času „uzrát“ a být aktuální. Respektujme názory a postoje ostatních diskutujících a v případě názorové neshody poskytněme nové odborné informace nebo diskutujme téma z jiné perspektivy. Nebojme se kriticky revidovat naše komentáře a poskytnout nové aktualizované informace. Otevírání nových témat a prohlubování stávajících je velmi žádoucí, avšak uzavírání slepých uliček je ještě přínosnější. Nedoporučujeme komentujícím využívat sarkasmu či zesměšňování myšlenek a názorů ostatních diskutujících, zablokuje to další diskuzi.

Kdo se diskuze účastní?

Seznam členů odborného fóra je transparentní a lze jej zobrazit v seznamu témat. Registrace je otevřena všem zájemcům o problematiku z řad odborné veřejnosti. Záměrem je propojení komunit různých oborů (vývoj AV, V2X komunikace, dopravní plánování, mapové aplikace apod.), které s AV souvisí.


Logo PAVAMTIO
PAVAMTIO
Kontaktní informace

Technické informace

Prohlášení o zabezpečení