Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

Finální výsledky projektu PAVAMTIO

Výzkumný projekt PAVAMTIO vytvořil pro regionální a obecní samosprávy několik odborných dokumentů, jejichž smyslem je usnadnit zástupcům samospráv vstup do poměrně komplexní problematiky. Především se jedná o certifikovanou (MDČR) metodiku implementace autonomní mobility (IPAMO), která doporučuje postup implementace provozů služeb autonomní mobility (CCAM). Cílem celého metodického postupu je realizace provozní zkoušky (FOT – field operational tests) některého z doporučených provozních konceptů (služeb CCAM), a to v prostředí konkrétní geografické lokality, tj. ve městě a v běžném silničním provozu. Experimentální přístup umožňuje identifikovat praktické provozní limity a omezení a samosprávám poskytuje výrazně průkaznější výsledky než například simulační studie. Až na základě přímých zkušeností zástupců samospráv z implementace těchto provozů v praxi je doporučeno zahájit kroky k aktualizaci koncepcí dopravy (např. v rámci plánů udržitelné městské mobility) a stanovovat nové rozvojové plány a strategie v oblasti dopravy.

Dalším výstupem je Doporučení k podpoře rozvoje autonomní mobility v ČR určené spíše pro zástupce ústředních orgánů, avšak řada doporučení je aplikovatelných i na úrovni samospráv. Posledním výstupem je odborná kniha „Autonomní mobilita pro 21. století: východiska a kontext, technologie a služby“ zaměřená na širší kontext celého tématu včetně bližšího pohledu na problematiku inovací úzce souvisejících s tématem autonomní mobility (např. služby C-ITS a V2X komunikace, platformy a systémy MaaS, elektromobilita, vozidlové technologie ADS). Všechny výsledky jsou zájemcům dostupné volně ke stažení pod licencí Creative Commons (BY-NC-ND):

Metodika implementace autonomní mobility ve městech a regionech (IPAMO) – (Nmet) Certifikovaná metodika

Doporučení k podpoře rozvoje autonomní mobility v ČR – (O) Ostatní výsledky

Autonomní mobilita pro 21. století: východiska a kontext, technologie a služby – (B) Odborná kniha

Řešitelský tým děkuje aplikačním garantům projektu, konkrétně zástupcům Ministerstva dopravy ČR, Inovačního centra Ústeckého kraje a Odboru dopravy Magistrátu města Brna za spolupráci při realizaci projektu. Projekt „Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech“ (TL01000530) byl realizován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA v letech 2018 až 2021.

Za řešitelský tým

Mgr. Marek Tögel, Mgr. et Mgr. Petr Zámečník, Ph. D.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Zpět na všechny aktuality