Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

Úvod

Jak se česká města změní s příchodem autonomních vozidel?

Jaký budou mít dopad služby autonomní mobility pro podobu měst, infrastrukutry, a každodenního pohybu? Jak ovlivní veřejnou a nákladní dopravu, parkování, sociální inkluzi nebo urbanistickou koncepci? Většina expertů se shodne, že doprava tak jak ji známe dnes, se s příchodem autonomních vozidel již v horizontu 10 let změní zásadním způsobem. Některé z těchto změn lze předvídat a umožnit tak rozvoj životaschopnějších dlouhodobých plánů ro rozvoj a adaptaci měst.

Projekt PAVAMTIO si klade za cíl identifikovat přínosy a rizika, které zavádění autonomních vozidel do měst přinese, a na základě toho navrhnout souhrn doporučených opatření nejen v oblasti dopravní infrastruktury tak, aby se česká města mohla stát dostupnými místy, v nichž se bude dobře žít.

Centrum dopravního výzkumu proto ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, městem Brno a Inovačním centrem Ústeckého kraje realizuje projekt, jehož výstupem bude podrobná a koordinovaná metodika doporučení pro města, regiony a státní správu při adaptaci na rozvoj technologií a služeb AV.

Finanční podpora projektu

Projekt "Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech" (TL01000530) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Aktuality

Nová éra silniční dopravy: Sdílená autonomní mobilita jako cesta k naplnění evropské politiky Green Deal?

Evropská politika snižování emisí skleníkových plynů označovaná jako Green Deal směřuje k uhlíkové neutralitě v ekonomické…

25. 1. 2022

Finální výsledky projektu PAVAMTIO

Výzkumný projekt PAVAMTIO vytvořil pro regionální a obecní samosprávy několik odborných dokumentů,…

14. 1. 2022

Proběhla konference Autonomní vozidla v městském prostředí

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 proběhla v prostorách Ministerstva dopravy konference k tématu implementace autonomních vozidel v městském…

4. 3. 2020