Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

Mapa projektu

Mapa projektu

Podklady pro aktualizaci akčního plánu podpory rozvoje AV v ČR

Podklad poskytne vstup pro budoucí aktualizaci akčního plánu rozvoje autonomních vozidel pro městskou a regionální úroveň dopravních systémů. Podklad bude obsahovat analýzu požadavků městské a regionální samosprávy na standardy, metodické postupy, regulaci a financování daných systémů a služeb. Podklady budou navrženy Ministerstvu dopravy jako dokument Hneleg, pro promítnutí do nového dokumentu "Zelená kniha o autonomní dopravě" a zveřejnění ve věstníku ministerstva.

materiál bude ke stažení v březnu 2021

Metodika implementace inovací, aplikací a služeb spojených s technologií autonomních vozidel

Analýza jednotlivých typů inovací, aplikací a služeb autonomních vozidel včetně budoucích scénářů možného vývoje obsahující detailní popis, bariéry a podmínky (legislativní, technické, institucionální, společenské, environmentální, etické aj.), přínosy a potenciální negativní dopady, rizika spojené s realizací. Sada doporučení a základní principy komunikační strategie a participace veřejnosti a podrobný metodický postup přípravy a realizace projektu (tzv. "roadmap").

Stáhnout metodiku

Odborná monografie k problematice AV ve městech a regionech ČR

Detailní rozbor problematiky technologie AV z akademického pohledu, pohledu plánovací praxe a pohledu veřejnosti. Publikace bude sloužit především odborné veřejnosti pro zevrubnou orientaci v problematice technologií AV a souvisejících mobilitních služeb na městské a regionální úrovni. Její součástí budou taktéž závěry z výzkumu postojů veřejnosti vůči zavádění technologií AV.

Stáhnout knihu