Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

Hledáme odborníky ze sféry autonomní mobility

Řešitelský tým projektu PAVAMTIO hledá zájemce o spolupráci z řad odborné sféry. Jste odborníkem který se zabývá oblastí AV nebo oblastí s ní související? Zajímáte se o problematiku AV? Pracujete na výzkumném záměru nebo projektu AV dotýkající se aplikací AV?

Zapojte se jako účastník do pracovní skupiny Odborná veřejnost (OV) a staňte se dobrovolným nebo placeným členem týmu vytvářející metodiku implementace aplikací AV v ČR. Budete mít přístup k nejnovějším výstupům z projektu. Budete se osobně podílet na tvorbě výstupů prostředníctvím osobních setkání a skrze elektornické odpovědníky (s využitím metody Delphi, která je založena na snaze o nalezení společného konsenzu za účasti expertů v daném vědním oboru.

Od zapojení odborníků především očekáváme účast na expertních konzultacích, které budou probíhat prostřednictvím internetové aplikace. V několika kolech budou dotazování k tématu autonomních vozidel a autonomní silniční dopravy obecně, zvláště pak k budoucímu vývoji technologie. Zapojení odborníků z akademické a soukromé sféry se očekává od září 2018 do konce řešení projektu (červen 2021). Intezita spolupráce bude v jednotlivých období řešení projektu odlišná. Přihlaste se nebo získejte více informací na stránce “Chci se zapojit”.

Zpět na všechny aktuality