Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

Registrace nového uživatele

Po registraci je zapotřebí vyčkat na její ověření, které může trvat několik dní. Jakmile bude registrace ověřena, budete informování e-mailem.
Uživatelský profil

Jak je diskuze organizována a moderována?

Moderátorem diskuze jsou členové řešitelského týmu PAVAMTIO. Výběr témat k diskuzi vychází z analytické činnosti v rámci projektu (hloubkových rozhovorů, odborných diskuzí a připomínek a potřeb aplikačních garantů). Návrh na diskuzi určitého tématu může však vznést jakýkoliv člen odborného fóra. Pokud máte zájem otevřít diskuzi na téma, které není aktuálně součástí fóra, prosím kontaktujte nás na pavamtio@cdv.cz.

Diskuze je organizována do třech úrovní: téma, komentář a reakce. Komentáře a reakce na ně mohou vkládat všichni členové fóra. Smazat příspěvek může pouze jeho autor. Diskuze k tématům bude průběžně konsolidována a prostřednictvím krátkého reportu budou otevírána zcela nová témata, popř. staro-nová, ve kterých došlo k určitému posunu. Diskuzi u jednotlivých témat můžete sledovat skrze odběr do emailové schránky.

Etika diskuze

V diskuzi oddělujte důsledně Vaše subjektivní postoje a představy o tématu a objektivně doložitelné stavy a fakta (komentáře podporují hypertextové odkazy). Akceptujme nepřesnosti či případnou laickost v komentářích ostatních diskutujících. Téma autonomních vozidel je velmi interdisciplinární a není v silách žádného odborníka obsáhnout celou problematiku. Téma je zároveň velmi dynamické a v čase se objevuje řada nových pohledů a revidují se „staré pravdy“. Řada otázek, které se z počátku mohou zdát jako nesmyslné, mohou také v průběhu času „uzrát“ a být aktuální. Jedním ze základních cílů projektu PAVAMTIO je zprostředkovat perspektivy různých skupin stakeholderů a odborných komunit a jednotlivé postoje syntetizovat a konsolidovat do ucelených závěrů. Respektujme proto interdisciplinární charakter této odborné diskuze, což je jejím hlavním benefitem. Kritická revize cizích i vlastních příspěvků je vítaná, stejně jako otevírání nových témat a prohlubování stávajících.

Kdo se diskuze může účastnit?

Odborné diskuze se mohou účastnit všichni registrovaní členové webu PAVAMTIO a seznam lze transparentně zobrazit. Registrace je otevřena všem zájemcům o problematiku z řad odborné veřejnosti (soukromý sektor, akademická sféra, veřejná správa, vybraní zájemci z řad veřejnosti). Záměrem je interdisciplinární propojení komunit různých oborů, které s problematiky AV dotýkají. Autorství u jednotlivých příspěvků je taktéž uvedeno transparentně, tedy jméno, příjmení a společnost (organizace) uvedené při registraci.