Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

Úvod

Jak se česká města změní s příchodem autonomních vozidel?

Jaký budou mít dopad služby autonomní mobility pro podobu měst, infrastrukutry, a každodenního pohybu? Jak ovlivní veřejnou a nákladní dopravu, parkování, sociální inkluzi nebo urbanistickou koncepci? Většina expertů se shodne, že doprava tak jak ji známe dnes, se s příchodem autonomních vozidel již v horizontu 10 let změní zásadním způsobem. Některé z těchto změn lze předvídat a umožnit tak rozvoj životaschopnějších dlouhodobých plánů ro rozvoj a adaptaci měst.

Projekt PAVAMTIO si klade za cíl identifikovat přínosy a rizika, které zavádění autonomních vozidel do měst přinese, a na základě toho navrhnout souhrn doporučených opatření nejen v oblasti dopravní infrastruktury tak, aby se česká města mohla stát dostupnými místy, v nichž se bude dobře žít.

Centrum dopravního výzkumu proto ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, městem Brno a Inovačním centrem Ústeckého kraje realizuje projekt, jehož výstupem bude podrobná a koordinovaná metodika doporučení pro města, regiony a státní správu při adaptaci na rozvoj technologií a služeb AV.

Chci se zapojit

Projekt je řešen participativním způsobem, tj. do výzkumu jsou v průběhu řešení projektu postupně zapojeni odborníci z akademické i soukromé sféry, veřejné správy a veřejnosti.

Ať už jste odborníkem, který se zabývá oblastí autonomních vozidel, nebo zvažujete nasazení této technologie ve vašem městě, neváhejte se do tohoto projektu zapojit jako účastník pracovních skupin. Pro zájemce o tuto problematiku z řad veřejnosti nabízíme zprostředkování informací o autonomních vozidlech, dílčích výsledcích projektu i účast na dotazníkových šetřeních.

Chci se zapojit

Finanční podpora projektu

Projekt "Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech" (TL01000530) je řešen s finanční podporou TA ČR.

Aktuality

Hledáme odborníky ze sféry autonomní mobility

Řešitelský tým projektu PAVAMTIO hledá zájemce o spolupráci z řad odborné sféry. Jste odborníkem…

22. 9. 2018

Projekt PAVAMTIO byl schválen k podpoře

S radostí vám oznamujeme, že projekt PAVAMTIO byl schválen Technologickou agenturou České republiky…

22. 9. 2018

Logo PAVAMTIO
PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Kontaktní informace

Technické informace

Prohlášení o zabezpečení