Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

Aktuality

Proběhla konference Autonomní vozidla v městském prostředí

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 proběhla v prostorách Ministerstva dopravy konference k tématu implementace autonomních vozidel v městském provozu. Konference byla pořádána Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. v rámci projektu PAVAMTIO ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Sdružením pro dopravní telematiku, z. s., jejichž zástupci na konferenci vystoupili. V diskuzní části konference proběhly 4 kulaté stoly k vybraným tématům implementace AV v praxi městského provozu. Konference se zúčastnilo 25 zájemců o problematiku z veřejné i soukromé sféry. Prezentace konferenčních příspěvků jsou volně…

4. 3. 2020

Konference Autonomní vozidla v městském prostředí

Ve čtvrtek 27. února od 13 hodin se uskuteční v prostorách Ministerstva dopravy ČR konference s názvem „Autonomní vozidla v městském prostředí“. Na akci jsou prioritně zváni především odborníci z oblasti dopravního plánování měst, kterým bude představen aktuální stav v oblasti vývoje a testování, a budoucích společenských implikací. Účastníci následně budou moci diskutovat například k tématu budoucí bezpečnosti účastníků provozu za provozu autonomních vozidel, datové konektivity a koordinace provozu nebo očekávaných dopadů nových mobilitních služeb na prostorové vzorce každodenního dopravního…

16. 1. 2020

Diskuzní skupiny s veřejností a připravovaný průzkum postojů k autonomním vozidlům

V září a říjnu 2019 proběhly diskuzní setkání se zástupci veřejnosti k tématu autonomních vozidel. S účastníky byly diskutovány jejich postoje k nové technologii, a jak ji vnímají v dopravním provozu i sféře veřejného života. Diskuzních skupin se zúčastnilo celkem 23 osob v Praze, Brně a Jihlavě. Závěry diskuzních skupin byly využity pro aktuálně realizovaný sociologický průzkum postojů veřejnosti k autonomním vozidlům. První výsledky průzkumu budou prezentovány v roce 2020.

8. 11. 2019

Hledáme odborníky ze sféry autonomní mobility

Řešitelský tým projektu PAVAMTIO hledá zájemce o spolupráci z řad odborné sféry. Jste odborníkem který se zabývá oblastí AV nebo oblastí s ní související? Zajímáte se o problematiku AV? Pracujete na výzkumném záměru nebo projektu AV dotýkající se aplikací AV? Zapojte se jako účastník do pracovní skupiny Odborná veřejnost (OV) a staňte se dobrovolným nebo placeným členem týmu vytvářející metodiku implementace aplikací AV v ČR. Budete mít přístup k nejnovějším výstupům z projektu. Budete se osobně podílet na tvorbě výstupů prostředníctvím osobních setkání a skrze elektornické odpovědníky (s…

22. 9. 2018

Projekt PAVAMTIO byl schválen k podpoře

S radostí vám oznamujeme, že projekt PAVAMTIO byl schválen Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) k podpoře. Projekt je realizován Centrem dopravního výzkumu, v. v. i ve spolupráci s aplikačními garanty Ministerstvem dopravy, Inovačním centrem Ústeckého kraje a Odborem dopravy MMB. Hlavním cílem projektu je vytvořit a poskytnout zainteresovaným subjektům veřejné správy metodické podklady pro zavádění technologií autonomních vozidel, aby mohli na jejich základě činit kompetentní, informovaná rozhodnutí a strategická opatření v dopravním plánování. Následně tuto metodiku také…

22. 9. 2018