Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

Aktuality

Hledáme odborníky ze sféry autonomní mobility

Řešitelský tým projektu PAVAMTIO hledá zájemce o spolupráci z řad odborné sféry. Jste odborníkem který se zabývá oblastí AV nebo oblastí s ní související? Zajímáte se o problematiku AV? Pracujete na výzkumném záměru nebo projektu AV dotýkající se aplikací AV? Zapojte se jako účastník do pracovní skupiny Odborná veřejnost (OV) a staňte se dobrovolným nebo placeným členem týmu vytvářející metodiku implementace aplikací AV v ČR. Budete mít přístup k nejnovějším výstupům z projektu. Budete se osobně podílet na tvorbě výstupů prostředníctvím osobních setkání a skrze elektornické odpovědníky (s…

22. 9. 2018

Projekt PAVAMTIO byl schválen k podpoře

S radostí vám oznamujeme, že projekt PAVAMTIO byl schválen Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) k podpoře. Projekt je realizován Centrem dopravního výzkumu, v. v. i ve spolupráci s aplikačními garanty Ministerstvem dopravy, Inovačním centrem Ústeckého kraje a Odborem dopravy MMB. Hlavním cílem projektu je vytvořit a poskytnout zainteresovaným subjektům veřejné správy metodické podklady pro zavádění technologií autonomních vozidel, aby mohli na jejich základě činit kompetentní, informovaná rozhodnutí a strategická opatření v dopravním plánování. Následně tuto metodiku také…

22. 9. 2018

Logo PAVAMTIO
PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Kontaktní informace

Technické informace

Prohlášení o zabezpečení