Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

Proběhla konference Autonomní vozidla v městském prostředí

Ve čtvrtek 27. 2. 2020 proběhla v prostorách Ministerstva dopravy konference k tématu implementace autonomních vozidel v městském provozu. Konference byla pořádána Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. v rámci projektu PAVAMTIO ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Sdružením pro dopravní telematiku, z. s., jejichž zástupci na konferenci vystoupili. V diskuzní části konference proběhly 4 kulaté stoly k vybraným tématům implementace AV v praxi městského provozu. Konference se zúčastnilo 25 zájemců o problematiku z veřejné i soukromé sféry. Prezentace konferenčních příspěvků jsou volně dostupné ke stažení. Další závěry proběhlých diskuzí budou formulovány v rámci dalších aktivit projektu.

Děkujeme všem přítomným za účast a těšíme se v budoucnu na další setkání k dané problematice.

Řešitelský tým PAVAMTIO

Zpět na všechny aktuality