Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

Konference Autonomní vozidla v městském prostředí

Banner Konference Autonomní vozidla v městském prostředí

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci „Autonomní vozidla v městském prostředí“, organizovanou Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a Sdružení pro dopravní telematiku, z. s., která se uskuteční 27. února 2020 od 13 do 17 hodin v prostorách velkého kolegia na Ministerstvu dopravy ČR v Praze.

Pro koho je konference určená?

Konferenci pořádáme primárně pro odborníky městských samospráv a městských organizací zabývající se problematikou dopravního plánování a implementace nových technologií v dopravních systémech měst. Smyslem konference je seznámit účastníky s hlavními aspekty implementace autonomních vozidel v praxi a vymezit tak prostor pro moderovanou diskuzi k vybraným tematickým okruhům. Hluboká znalost problematiky není podmínkou, důležitý je hlavně profesní zájem. Účastníci budou mít možnost seznámit se s tématem na všeobecné úrovni s důrazem na městské prostředí a následně přinést do problematiky svůj odborný vhled.

Proč konferenci organizujeme?

Taxislužby autonomních vozidel, provozy autonomních minibusů ve veřejné dopravě, osobní vozy a kamiony s automatizovanými systémy (SAE-3) nebo servisní a doručovací roboti v ulicích měst. To vše jsou příklady provozů využívajících technologie autonomního řízení vozidel v roce 2019, které fungují již v cca 100 světových městech. Jaký bude další očekávaný vývoj? Jak změní autonomní vozidla současné způsoby dopravy ve městech? Jaká nová rizika provoz autonomních vozidel přinese? A přinese technologie očekávaná pozitiva v environmentální a sociální oblasti?

Reálný provoz autonomních vozidel dnes vyvolává celou řadu otázek, na které se stále hledají odpovědi a získávání nových poznatků a korekce stávajících je zcela běžný fenomén. Implikace pro všechny úrovně veřejné správy jsou enormní a různorodé, od technologických a legislativních, přes ekonomické, až k politickým a sociálním. Zatímco provoz samotných autonomních vozidel bude zásadní výzvou pro bezpečnost a plynulost silničního provozu, fungování nových mobilitních služeb vyvolá zásadní změny v prostorových vzorcích chování obyvatel. Dopravní inženýrství a územní plánování měst bude čelit různým dopadům a zároveň hledat příležitosti pro rozvoj dopravních systémů využívajících potenciálu autonomních vozidel. Projekt PAVAMTIO je zaměřen na podporu implementace AV v městském a regionálním měřítku, a proto bychom rádi poskytli komunitě dopravních specialistů znalostní bázi i prostor pro diskuzi, která pomůže formulovat budoucí metodické dokumenty i veřejnou politiku na centrální úrovni.

Program

Začátek 13:00, velké kolegium, Ministerstvo dopravy ČR (nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1)

Přivítání účastníků konference (13:00 – 13:10)

  • Úvodní slovo Václava Kobery (MD)
  • Představení projektu PAVAMTIO

Blok přednášek 1 (13:10 – 13:50)

  • Marek Tögel (CDV) – Vize systému automatizované silniční dopravy
  • Roman Srp (SDT) – Aktuální trendy rozvoje dopravních systémů

Přestávka (15 min)

Blok přednášek 2 (14:05 – 14:45)

  • Marek Vanžura (CDV) – Pilotní provoz autonomních vozidel veřejné přepravy v České republice
  • Lucie Vondráčková (CDV) – Provoz autonomních vozidel v očích české veřejnosti (výsledky průzkumu)

Přestávka (15 min)

Diskuzní blok (15:00 – 16:30)

  • Diskuzní stůl na téma: Budoucnost koordinovaného řízení a ITS v silniční dopravě (moderuje Zdeněk Lokaj (ČVUT, SDT))
  • Diskuzní stůl na téma: Interakce autonomních vozidel v uličním prostoru (moderuje Daniel Szabó)
  • Diskuzní stůl na téma: Ekonomické a sociální dopady rozvoje sdílených mobilitních služeb (moderuje Marek Tögel)
  • Diskuzní stůl na téma: Aspekty implementace pilotních provozů v českém prostředí (moderuje Marek Vanžura)

Zakončení konference (16:30 – 17:00), shrnutí diskuzí, rozloučení

Stáhnout všechny prezentace z konference

Pořadatel

Konference je pořádána v rámci výzkumného projektu Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech (PAVAMTIO), řešeno CDV v letech 2018 – 2021, číslo projektu TL01000530, program Éta, Technologická agentura ČR.

Partneři